Posts Tagged ‘blog’

Dlaczego warto produkować interesujące artykuły?

Redagowanie prac pisemnych wcale nie jest takie bezproblemowe jak mogłoby się wydawać. Chociaż pisać może każdy, to nie zawsze musi to być tożsame z jakością takiego tworu. Czemu właściwie warto pisać dobre teksty? Gdyż taki wytwór naszej kreatywności może przynieść korzyści tak w sensie materialnym jak i w sensie międzyludzkim. Jak jednak stworzyć dobry gatunkowo tekst? W pierwszej kolejności konieczna jest ogólna koncepcja. Autor nie musi jej nawet zamieszczać w gotowej wersji pracy. Istotne, aby sformułował ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko zawartość merytoryczna. Przedstawiająca taką samą wartość jest jego forma. Konieczny jest zgodny z logiką podział na kolejne mniejsze całości. Zrównoważenie poszczególnych części to podstawa. Wprowadzający fragment nie powinien być zbyt długi, tak jak i zakończenie. Zaleca się by wykorzystywać różnego rodzaju ilustracje, a przy tym operować językiem sugestywnym. Nie powinno się zapominać o często pomijanej roli poczucia humoru. Chwytliwy tekst pozwoli zyskać wielu oddanych czytelników. Rzetelna praca zaprocentuje także w wymiarze materialnym. Im większa liczba gości na stronie, tym większe zainteresowanie ewentualnych zleceniodawców.